ефективність

Показаны документы с 46 по 60, всего найдено 2 589

Міжнародні конференції »
Актуалізація стратегії імпортозаміщення на шляху до інноваційного розвитку
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальні аспекти з нарахування амортизації основних засобів у податковому та бухгалтерському обліку
;    2012
Міжнародні конференції »
Актуальні аспекти мотивації персоналу
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальні питання аналізу фінансової звітності та розрахунку на її основі показників фінансового стану підприємства
;    2015
Міжнародні конференції »
Актуальні питання дослідження доходів та фінансових результатів діяльності підприємства
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальні питання оподаткування прибутку
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальні питання прибутковості підприємства та шляхи її збільшення
;    2015
Міжнародні конференції »
Актуальні питання щодо реформування системи охорони здоров’я
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальні проблеми агропромислового комплексу
   2014
Міжнародні конференції »
Актуальні проблеми агропромислового комплесу
   2014
Міжнародні конференції »
Актуальні проблеми оплати праці в Україні
;    2012
Міжнародні конференції »
Актуальні проблеми рейтингових оцінок діяльності комерційних банків України
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальність визначення критеріїв оцінки рівня економічної безпеки підприємства
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальність використання логістики у виробничо-господарській діяльності підприємств
   2010
Міжнародні конференції »
Актуальність використання системних методів аналізу в управлінні підприємством
;    2015

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"