ефективність

Показаны документы с 31 по 45, всего найдено 2 589

Міжнародні конференції »
Skype як ефективний засіб комунікацій в системі менеджменту підприємства
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Technology transfer-an efficient means of knowledge flow
   2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
The usage of balanced scorecard system in Ukraine
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Winner and loser positions - changing development process of Hungary and Slovakia in the past decade
;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Автоматизація ведення бухгалтерського обліку
   2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Автоматизація обліку розрахунків з пдв: підходи та практичні рішення
   2013
Міжнародні конференції »
Автоматизація управління персоналом на підприємстві
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Автоматизоване управління раціональним використанням енергетичних ресурсів на машинобудівному підприємстві
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Агропромислова інтеграція як концептуальний напрям розвитку аграрних підприємств в Україні
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Адаптація митно-тарифної політики країн-членів сот до умов світової фінансово-економічної кризи
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Адаптивна система прогнозування трудовитрат підприємства проектно-консалтингових послуг
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Адаптивна система управління підприємством
;    2013
Міжнародні конференції »
Адаптивное управление конкурентными приемуществами
   2011
Міжнародні конференції »
Акмеологический подход в управлении кадрами
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Активізація трудових ресурсів підприємства як запорука його інноваційного розвитку .
;    2015

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"