інноваційні технології обліку

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 47

Міжнародні конференції »
BSC и проблемы ее внедрения Украине
   2011
Міжнародні конференції »
Анализ и оценка факторов, влияющих на изменение уровня оплаты труда
;    2010
Міжнародні конференції »
Аудит ефективності у державному фінансовому контролі в Україні
   2010
Міжнародні конференції »
Визначення та класифікація прибутку
   2011
Міжнародні конференції »
Використання показників звіту про фінансові результати при оцінці ефективності капіталу
   2010
Міжнародні конференції »
Вопросы организации учета запасов при их выбытии
   2010
Міжнародні конференції »
Вплив нематеріальних активів на формування вартості ІТ-компаній
   2014
Міжнародні конференції »
Дослідження сучасного стану організації первинного та поточного обліку орендних операцій на підприємствах Донецького регіону та АР Крим
   2010
Міжнародні конференції »
Інноваційний потенціал підприємства і його розвиток
   2013
Міжнародні конференції »
Класифікація виробничих витрат підприємства в бухгалтерському обліку
;    2010
Міжнародні конференції »
Методи аналізу оцінки ризиків у системі фінансового моніторингу
   2014
Міжнародні конференції »
Методи оцінювання валютних ризиків та їх лімітування
;    2014
Міжнародні конференції »
Методика детермінованого факторного аналізу інвестицій банку в асоційовані компанії
   2013
Міжнародні конференції »
Моделювання поведінки сучасних економічних систем методом автоматного моделювання
   2010
Міжнародні конференції »
Організація контролю якості аудиторських послуг як необхідна умова реалізації можливостей аудиторських фірм
   2013

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"