аналіз та аудіт

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 41

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Автоматизація бухгалтерського обліку як чинник економічної безпеки підприємства
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Автоматизація обліку (аналізу, аудиту) як необхідність в сучасному світі
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Актуальні питання загальних підходів до організації річної інвентаризації на підприємстві
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Актуальні проблеми системного підходу до організації обліку фінансових результатів
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Актуальні проблеми системного підходу до організації та обліку доходів підприємств
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Аудит в Україні: основи формування, проблеми та перспективи розвитку
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Аудит основних засобів як один з ключових елементів оцінки виробничого потенціалу підприємства
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Виявлення основних аспектів організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Впровадження інформаційних систем, як напрямок підвищення ефективності та якості ведення бухгалтерського обліку
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Впровадження сучасних інформаційних систем і технологій, як основа управлінської системи підприємством
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Главные аспекты аудита расчетов по заработной плате
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Методика аудиту операцій з основними засобами
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Напрями вдосконалення внутрішнього аудиту на підприємствах України
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Науково-практичні основи аудиту і контролю: вітчизняна та міжнародна практика формування, перспективи розвитку
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Необхідність впровадження автоматизації обліку амортизації основних засобів
;    2013

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"