підприємство

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 92

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Автоматизація бухгалтерського обліку як чинник економічної безпеки підприємства
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Автоматизація обліку (аналізу, аудиту) як необхідність в сучасному світі
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Актуальні питання загальних підходів до організації річної інвентаризації на підприємстві
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальні питання прибутковості підприємства та шляхи її збільшення
;    2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Актуальні проблеми системного підходу до організації обліку фінансових результатів
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Актуальні проблеми системного підходу до організації та обліку доходів підприємств
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз фінансових результатів діяльності як напрямок забезпечення економічної безпеки підприємства
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз форм фінансової звітністі в контексті НП(с)БО 1 «загальні вимоги до звітності
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналітичний інструментарій оцінки рівня фінансового розвитку підприємства за умов реалізації мотиваціно-орієнтованого управління
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Аудит в Україні: основи формування, проблеми та перспективи розвитку
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Аудит основних засобів як один з ключових елементів оцінки виробничого потенціалу підприємства
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення дестабілізуючих факторів стійкого розвитку житлово-комунального комплексу
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення пріоритетних напрямків залучення інновацій у діяльність підприємства
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання аутсорсингу як інструменту зниження трансакційних витрат на підприємстві
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Виявлення основних аспектів організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві
;    2013

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"