рентабельність

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 16

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальні питання прибутковості підприємства та шляхи її збільшення
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальність визначення критеріїв оцінки рівня економічної безпеки підприємства
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз деяких напрямків підвищення фінансової стійкості підприємства
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз ефективності методів визначення ціни на підприємствах дистриб'юторської сфери
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення шляхів підвищення ефективності та конкурентоспроможності автотранспортних підприємств на прикладі “АТП-16361” міста Харкова
; ; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Діагностика фінансового стану як інструмент управління фінансовою безпекою підприємства
;    2013
Автореферати »
Економічна і соціальна оцінка розвитку підприємництва в промисловості
   2006
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Експрес–діагностика фінансового стану підприємства
;    2010
Навчальні посібники »
Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання з дисципліни "Економіка в енергетиці"
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Особливості формування і використання прибутку підприємства
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Підвищення ефективності господарської діяльності підприємства
;    2014
Навчальні посібники »
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни "Економіка підприємництва"
   2014
Навчальні посібники »
Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка підприємництва"
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Стан та напрямки стратегічного розвитку сільського господарства України
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Сучасні теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства
; ;    2013

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"