екологічна безпека

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 15

Міжнародні конференції »
Аналіз існуючого стану очисних споруд пункту збору нафти Юліївського родовища біля м. Харкова
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Екологічна безпека як складова концепції утилізації відходів для комплексних підприємств енергетичного міксу
   2014
Автореферати »
Екологічно безпечні методи очистки газоподібних промислових викидів від формальдегіду та метану
   2010
Автореферати »
Екологічно безпечні ресурсозберігаючі технологічні процеси та устаткування у виробництві поверхнево-активних речовин
   2007
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Еколого- економічні проблеми утилізації твердих побутових відходів
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Енергетичний тиждень ЄС 2014 В НТУ «ХПІ»
; ; ; ; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Енергетичний тиждень ЄС 2016 в НТУ «ХПІ»
; ; ; ; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методично-інформаційне забезпечення комплексної еколого-економічної оцінки стану природно-техногенних об’єктів
   2014
Міжнародні конференції »
Моніторинг навколишнього природного середовища на прикладі підприємств Дніпропетровської області
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Науково-теоретичні положення з формування системи оцінки рівня екологічної безпеки для системних утворень
   2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Особливості моделей утилізації різновидів полімерних відходів
   2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів в зоні впливу звалищ твердих побутових відходів
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Посилення екологічної безпеки шляхом інтенсифікації переробки нафтової сировини
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Стендові випробування автотракторного дизеля 2Ч10,5/12 за стандартизованими циклами для визначення ефективності роботи ФТЧ
; ;    2014
Автореферати »
Теоретичні та експериментальні дослідження процесів електрокоагуляції і кавітації при переробці вуглеводневмісних стоків
   2013

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"