стратегія

Показаны документы с 61 по 75, всего найдено 679

Міжнародні конференції »
Вітчизняні та міжнародні підходи до оцінки дебіторської заборгованості
   2011
Міжнародні конференції »
Влияние корпоративного управления на эффективность деятельности организации
; ;    2010
Міжнародні конференції »
Внедрение сбалансированной системы показателей на предприятиях Украины
   2010
Міжнародні конференції »
Внедрение технологий современного менеджмента
;    2010
Міжнародні конференції »
Вовлечение персонала в работу предприятия как способ повышения его эффективности
   2014
Міжнародні конференції »
Вопросы организации учета запасов при их выбытии
   2010
Міжнародні конференції »
Вплив євроінтеграційних процесів на зміну моделі бізнесу в Україні
   2013
Міжнародні конференції »
Вплив інновацій на життєдіяльність підриємства
   2014
Міжнародні конференції »
Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність підприємств України
   2013
Міжнародні конференції »
Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність підприємства
   2013
Міжнародні конференції »
Вплив інноваційної діяльності на підвищення продуктивності праці на підприємстві або у країні в цілому
   2014
Міжнародні конференції »
Вплив маркетингових чинників на діяльність підприємства
   2012
Міжнародні конференції »
Вплив мотивації персоналу на ефективність його праці
;    2010
Міжнародні конференції »
Вплив мотивації персоналу на ефективність його праці
   2014
Міжнародні конференції »
Вплив нематеріальних активів на формування вартості ІТ-компаній
   2014

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"