стратегія

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 679

Міжнародні конференції »
BSC и проблемы ее внедрения Украине
   2011
Міжнародні конференції »
Google Wave як новий засіб управління комунікаціями
; ;    2011
Міжнародні конференції »
Iнновацiйний менеджмент та його роль в iнтеграцiйних процесах Украiни
;    2013
Міжнародні конференції »
Problems of commercialization of scientific research in Ukraine
; ;    2014
Міжнародні конференції »
Skype як ефективний засіб комунікацій в системі менеджменту підприємства
;    2011
Міжнародні конференції »
Автоматизація управління персоналом на підприємстві
   2010
Міжнародні конференції »
Адаптивное управление конкурентными приемуществами
   2011
Міжнародні конференції »
Акмеологический подход в управлении кадрами
   2010
Міжнародні конференції »
Актуалізація стратегії імпортозаміщення на шляху до інноваційного розвитку
;    2015
Міжнародні конференції »
Актуальні аспекти мотивації персоналу
;    2011
Міжнародні конференції »
Актуальні питання щодо реформування системи охорони здоров’я
;    2014
Міжнародні конференції »
Актуальні проблеми оплати праці в Україні
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Алгоритм розробки стратегії міжнародного інбаунд маркетингу
;    2015
Міжнародні конференції »
Анализ и оценка факторов, влияющих на изменение уровня оплаты труда
;    2010
Міжнародні конференції »
Аналіз взаємозв’язку витрат на оплату праці та обсягів реалізації торговельного підприємства
   2014

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"