собівартість

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 17

Автореферати »
Адаптивне управління витратами на малих машинобудівних підприємствах
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Актуальні питання прибутковості підприємства та шляхи її збільшення
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз деяких напрямків підвищення фінансової стійкості підприємства
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз ефективності методів визначення ціни на підприємствах дистриб'юторської сфери
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення резервів зниження собівартості з метою підвищення ефективності діяльності підприємства
;    2013
Автореферати »
Економічні аспекти розвитку промислової продукції
   2006
Автореферати »
Ефективність створення і споживання промислових виробів
   2006
Автореферати »
Засоби управління непрямими витратами машинобудівних підприємств
   2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методика техніко-економічних розрахунків у дипломних проектах пов’язаних з розробкою систем автоматичного керування
;    2009
Навчальні посібники »
Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання з дисципліни "Економіка в енергетиці"
;    2013
Автореферати »
Оптимізація структури витрат як фактор підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств
   2006
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Процеси оновлення основних виробничих засобів та їх відображення у бухгалтерському обліку підприємства
;    2015
Навчальні посібники »
Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародні стандарти фінансової звітності"
   2014
Навчальні посібники »
Робоча програма навчальної дисципліни "Фінансова звітність за міжнародними стандартами"
   2014
Автореферати »
Розвиток методів економічної оцінки промислової продукції
   2006

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"