Delphi

Показаны документы с 1 по 7, всего найдено 7

Навчальні посібники »
Delphi для непрограммистов
   2004
Навчальні посібники »
Задания к курсу лабораторных работ по дисциплине "Информатика" по теме "Программирование в среде Delphi"
;    2012
Навчальні посібники »
Методические указания к лабораторной роботе "Цветометрический метод анализа структуры поверхностей" по курсу "Методология и методики исследования процессов обработки труднообрабатываемых материалов"
   2004
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методологія реалізації експорту даних, візуалізації та формування 3D-моделі механізму у спеціалізованій розрахунковій системі
   2015
Навчальні посібники »
Опорный конспект лекций по дисциплине "Информатика"
   2012
Навчальні посібники »
Основи автоматизованого проектування
   2009
Навчальні посібники »
Технологія програмування
   2007

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"