Просмотр информации о документе
Название:
64198 Двоконтурна геліоводонагрівна установка
Коллекция:
Патенти і винаходи » Винаходи
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
винахід
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
24.07.2018
Сводная информация по документу:
Селіхов, Ю.А. 64198 Двоконтурна геліоводонагрівна установка [Текст] / Селіхов Ю.А., Бухкало С.І., Селіхова Н.В. // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2004.
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Двоконтурна геліоводонагрівна установка складається з сонячного колектора з двома теплообмінниками, з баками-акумуляторами, один з яких підключений до трубопроводу гарячого водопостачання, а другий - до трубопроводу повітряного опалення, з'єднаного також з послідовно встановленими тепловим дублером та повітряним нагрівником з прямим та зворотним трубопроводами. Установка також містить тонкоплівковий геліоколектор плоско-капілярного безнатискного типу з полімерної плівки, резистивні нагрівники тонкопрофільної конструкції контактного типу з кераміки, систему автоматизованого управління.

Двухконтурная гелио-водонагревательная установка состоит из солнечного коллектора с двумя теплообменниками, с баками-аккумуляторами, один из которых подключен к трубопроводу горячего водоснабжения, а второй - к трубопроводу воздушного отопления, соединенного также с последовательно установленными тепловым дублером и воздушным нагревателем с прямым и обратным трубопроводами. Установка также содержит тонкопленочный гелиоколлектор плоско-капиллярного безнапорного типа из полимерной пленки, резистивные нагреватели тонкопрофильной конструкции контактного типа из керамики, систему автоматизированного управления

Two-circuit water-heating installation comprises solar collector with two heat exchangers, with tanks-accumulators, one of those is switched to the pipeline of hot water supply, and the other one – to the pipeline of air heating connected as well with installed in sequence heat backup unit and air heater with direct and back pipelines. The unit has as well thin-film helio-collector of flat-capillary presser-less type, of polymer film, resistive heaters with thin-profile design, of contact type, made of ceramics; and system of automated control.


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"