Просмотр информации о документе
Название:
79800 Спосіб виготовлення гнучких фотоелектричних перетворювачів на основі CDTE
Коллекция:
Патенти і винаходи » Винаходи
Ключевые слова:
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
винахід
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
30.12.2015
Сводная информация по документу:
Хрипунов, Г.С. 79800 Спосіб виготовлення гнучких фотоелектричних перетворювачів на основі CDTE [Текст] / Хрипунов Г.С., Бойко Б.Т., Лісачук Г.В. // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2007.
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Винахід належить до засобів технології виготовлення гнучких фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії (ФЕП) на основі телуриду кадмію. Спосіб виготовлення гнучких фотоелектричних перетворювачів на основі CdTe полягає у осадженні методом магнетронного розпилення електродного шару оксидів індію й олова (ІТО) на гнучку підкладку з прозорої поліімідної плівки, з наступним пошаровим осадженням шляхом термічного випаровування шарів CdS та CdTe, з наступним відпалом приладової структури із формованими зовнішніми електродами. У способі виготовлення ФЕП додатково здійснюють відпал шару ІТО на повітрі у діапазоні температур від 400 до 450°С протягом від 20 до 30 хвилин, який виконують після осадження шару ІТО перед осадженням шарів CdS та CdTe. Винахід дозволяє підвищити ефективність гнучких ФЕП.

Изобретение относится к способам технологии изготовления гибких фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии (ФЭП) на основе телурида кадмия. Способ изготовления гибких фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии на основе CdTe состоит в осаждении методом магнетронного распыления электродного слоя оксидов индия и олова (ITO) на гибкую подкладку из прозрачной полиимидной пленки, с последующим послойным осаждением путем термического испарения слоев CdS и CdTe, с последующим отжигом приборной структуры с формированными внешними электродами. В способе изготовления ФЕП дополнительно осуществляют отжиг слоя ITO на воздухе в диапазоне температур от 400 ºC до 450 ºC в течение 20-30 минут.

The invention relates to the method of producing of flexible photoelectric transducers of solar energy on the basis of cadmium telurid. The method of producing of a flexible photoelectric transducer of solar energy on the basis of CdTe consists in precipitation of electrode layer of indium and tin oxygen (ITO) on a flexible pad made of transparent polyimide film using the magnetron-sputtering method. Then, it is implemented layer-by-layer precipitation of CdS and CdTe layers by means of thermal evaporation. It is made annealing of the structure with formed outer electrodes. Additionally, it is made annealing of ITO layer in the air in the range of 400 ºC to 450 ºC within 20-30 min.


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"