Просмотр информации о документе
Название:
Обґрунтування вибору моделі теплообміну в циліндрі стаціонарного газового двигуна 11ГД100М
Коллекция:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Транспортне машинобудування
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2079-0066
Вид документа:
стаття
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
30.07.2015
Сводная информация по документу:
Марченко, А.П. Обґрунтування вибору моделі теплообміну в циліндрі стаціонарного газового двигуна 11ГД100М [Текст] / Марченко А.П., Осетров О.О., Кравченко С.С. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. - ISBN 2079-0066
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Виконано математичне моделювання процесу теплообміну в циліндрі стаціонарного газового двигуна з форкамерно-факельним запалюванням збіднених паливо-повітряних сумішей та якісним регулюванням потужності. При дослідженні теплообміну в циліндрі газового двигуна проаналізовані складові внутрішнього теплового балансу, що визначені за результатами експериментальних досліджень. Показано, що теплообмін в циліндрі двигуна 11ГД100М має відмінні риси у порівнянні з відомими бензиновими, газовими та дизельними двигунами. Проаналізовано відомі емпіричні і напівемпіричні моделі для визначення коефіцієнту тепловіддачі. За результатами аналізу внутрішнього теплового балансу обґрунтовано вибір моделі теплообміну для використання в газовому двигуні 11ГД100М. Показано, що для розрахунку тепловіддачі в досліджуваному двигуні найбільшу точність забезпечує використання математичних моделей В. Аннанда та Г.Б. Розенбліта.

отсутствует

absent


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"