Просмотр информации о документе
Название:
Методологія педагогічної діяльності викладача як чинник впливу на самоорганізацію самостійної роботи майбутніх інженерів
Коллекция:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
18.06.2015
Сводная информация по документу:
Клочко, В.І. Методологія педагогічної діяльності викладача як чинник впливу на самоорганізацію самостійної роботи майбутніх інженерів [Текст] / Клочко В.І., Коломієць А.А. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №43 - НТУ "ХПИ", 2015. - ISBN 2078-7812
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Процес саморозвитку майбутніх фахівців є актуальною проблемою перебудови системи освіти. Це керований процес особистісних та професійних рис студентів. Важливою умовою здійснення педагогічного керування є наявність особистісних та професійних якостей викладача (емпатія, комунікабельність, фасилятивність і інші).

Процесс саморазвития будущих специалистов является актуальной проблемой перестройки системы образования. Это управляемый процесс личностных и профессиональных черт студентов. Важным условием осуществления педагогического управления является наличие личностных и профессиональных качеств преподавателя (эмпатия, коммуникабельность, фасилятивність и другие)

The process of self-development of future specialists is an actual problem of the reconstruction of the education system. This is a managed process of personal and professional traits of the students. An important condition for the implementation of the educational management is the availability of personal and professional qualities of a teacher (empathy, communication skills, faciliating and others).


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"