Просмотр информации о документе
Название:
Критерії та рівні сформованості професійної спрямованості студентівтехнічних внз в процесі вивчення інженерної графіки
Коллекция:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
18.06.2015
Сводная информация по документу:
Козачко, О.М. Критерії та рівні сформованості професійної спрямованості студентівтехнічних внз в процесі вивчення інженерної графіки [Текст] / Козачко О.М., Козачко А.О. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №43 - НТУ "ХПИ", 2015. - ISBN 2078-7812
Постоянная ссылка:
Аннотация:

В статті визначенні критерії, рівні та показники сформованості професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ в процесі вивчення дисципліни «Інженерна графіка». Дослідження проводилися на прикладі студентів спеціальностей радіотехнічного профілю.Сформованістьпрофесійної спрямованості визначено на основі виявлених показників мотиваційного, когнітивного та технологічного критеріїв

В статье определены критерии, уровни и показатели сформированности профессиональной направленности студентов технических вузов в процессе изучения дисциплины «Инженерная графика». Исследования проводились на примере студентов специальностей радиотехнического профиля. Сформированность профессиональной направленности определено на основе выявленных показателей мотивационного, когнитивного и технологического критериев

In this article the criteria, indicators and levels of professional orientation formation for students of technical universities in the study "Engineering Graphics" is determined. Research was conducted by students of radio engineering profile. Formation of professional orientation determined on the basis of identified indicators motivational, cognitive and technological criteria.


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"