Просмотр информации о документе
Название:
Визначення виробничих функцій, типових задач діяльності та професійних умінь вчителя на основі предметно-функціонального підходу
Коллекция:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Авторы:
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
18.06.2015
Сводная информация по документу:
Визначення виробничих функцій, типових задач діяльності та професійних умінь вчителя на основі предметно-функціонального підходу [Текст] / Стешенко В.В. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №43 - НТУ "ХПИ", 2015. - ISBN 2078-7812
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Розкрито сутність предметно-функціонального підходу до визначення змісту освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста, показано необхідність його використання для побудови освітньо- кваліфікаційної характеристики вчителя та уточнено на основі такого підходу цілісну багаторівневу структуру змісту її елементів: видів професійної діяльності педагога, функцій його професійної діяльності, типових задач і професійних умінь спеціаліста.

Раскрыта сущность предметно-функционального подхода к определению содержания образовательно-профессиональной характеристики специалиста, показана необходимость его использования для построения образовательно-квалификационной характеристики учителя и уточнено на основе такого подхода целостную многоуровневую структуру содержания ее элементов: видов профессиональной деятельности педагога, производственных функций, типовых задач и профессиональных умений.

The article deals under with defining the essence of subject-functional approach to the contents of educational and professional characteristics of the specialist; revealing the necessity of its usage in working out the teacher’s educational characteristics and specifying the many-staged structure of the content and its elements on the basis of such approach. Among them are the types of teachers’ professional activity, his working functions, typical tasks and professional skills


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"