Просмотр информации о документе
Название:
Інтернаціоналізація та глобалізація як ключові чинники міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти
Коллекция:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Авторы:
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
18.06.2015
Сводная информация по документу:
Інтернаціоналізація та глобалізація як ключові чинники міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти [Текст] / Чабала О. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №43 - НТУ "ХПИ", 2015. - ISBN 2078-7812
Постоянная ссылка:
Аннотация:

В статті увага зосереджена на процесах інтернаціоналізації та глобалізації освіти та їх взаємозв’язку. В науковій розвідці зроблено висновок про те, що в освітній галузі інтернаціоналізація є чинником інтеграції ВНЗ, а глобалізація, з одного боку сприяє конкуренції в освітній сфері, а з іншого - вимагає постійного розвитку і вдосконалення освіти зорієнтованої не тільки на національний, але й міжнародний рівні. Відповідні процеси впливають на освітні інституції та системи, сприяючи руху до нових форм та якостей на освітньому, інституціональному та глобальному рівнях.

В статье внимание сфокусировано на процессах интернационализации и глобализации образования и их взаимосвязи. В научном исследовании сделано вывод о том, что интернационализация в образовании является фактором интеграции высших учебных заведений, а глобализация способствует образовательной конкуренции и требует постоянного развития и усовершенствования образования сориентированного не только на национальный, но и международный уровни. Соответствующие процессы влияют на образовательные институции и системы, способствуя переходу к новым формам и качествам на образовательном, институциональном и глобальном уровнях

The article focused on processesof internationalization and globalization of education and their interrelation. In scientific research author has drawn a conclusion that the internationalization of education is a factor of integration of higher educational institutions, but globalization promotes the educational competition and demands continuous development and improvement of education which focused not only on national, but also international levels. These processes influenced educational institutions and systems, promoting transition to new forms and qualities at educational, institutional and global levels


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"