Просмотр информации о документе
Название:
100088 Пристрій визначення ефективності ударної дії
Коллекция:
Патенти і винаходи » Винаходи
Ключевые слова:
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
винахід
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
10.02.2015
Сводная информация по документу:
Болюх, В.Ф. 100088 Пристрій визначення ефективності ударної дії [Текст] / Болюх В.Ф., Щукін І.С., Трубніков А.А. // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2012.
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Пристрій визначення ефективності ударної дії має приймач ударів, виконаний у вигляді костюма учасника змагань з розташованими на ньому датчиками, що реагують на ударну дію противника, і систему передачі сигналів від датчиків на пристрій реєстрації параметрів удару і на світлозвуковий індикаторний пристрій. Поверхня костюма охоплена латами і облягає тіло учасника змагань, розбита на уражувані ділянки, дія на які оцінюється ступенем важливості ураження за допомогою вагових коефіцієнтів. На зовнішній поверхні кожної уражуваної ділянки закріплена порожня гнучка трубка для сприйняття ударних дій на уражуваній ділянці, всередині якої розташовано робоче середовище, на одному кінці якої встановлений запірний елемент, що перешкоджає виходу робочого середовища з трубки, а на другому кінці трубки встановлений датчик ударної дії, що сприймає сигнали від робочого середовища. Корпус датчика розташований поза зоною уражуваної ділянки. Система передачі сигналів від датчиків виконана у вигляді розташованих на костюмі приймача, перетворювача і суматора сигналів, які зв'язані з передавальним пристроєм, що передає електромагнітний сигнал з виходів датчиків на приймальний пристрій, і який залежить від характеристичної величини удару, вагового коефіцієнта і кількості ударів. Приймальний пристрій має у своєму складі світлозвуковий індикаторний пристрій, електронний реєструючий пристрій та запам'ятовуючий пристрій. Один з виходів приймального пристрою зв'язаний зі світлозвуковим індикаторним пристроєм, а другий його вихід через електронний реєструючий пристрій зв'язаний з запам'ятовувальним пристроєм.

Устройство определения эффективности ударного действия содержит приемник ударов, выполненный в виде костюма участника соревнований с расположенными на нем датчиками, реагирующими на ударное воздействие противника, и систему передачи сигналов от датчиков на устройство регистрации параметров удара и на светозвуковое индикаторное устройство. Поверхность костюма охвачена латами, облегает тело участника соревнований и разбита на поражаемые участки, воздействие на которые оценивается степенью важности поражения с помощью весовых коэффициентов. На внешней поверхности каждого поражаемого участка закреплена пустая гибкая трубка для восприятия ударных воздействий на этот участок, внутри которой находится рабочая среда. На одном конце трубки установлен запорный элемент, препятствует выходу рабочей среды из трубки, а на другом конце трубки установлен датчик ударного действия, воспринимающий сигналы от рабочей среды. Корпус датчика расположен вне зоны поражаемого участка. Система передачи сигналов от датчиков выполнена в виде расположенных на костюме приемника, преобразователя и сумматора сигналов, связанных с передающим устройством, которое передает электромагнитный сигнал с выходов датчиков на приемное устройство, и который зависит от характеристической величины удара, весового коэффициента и количества ударов. Приемное устройство имеет в своем составе светозвуковой индикаторное устройство, электронное регистрирующее устройство и запоминающее устройство. Один из выходов приемного устройства связан со светозвуковым индикаторным устройством, а второй его выход через электронное регистрирующее устройство связан с запоминающим устройством.

A device for measuring the efficacy of the punches comprises the receiver of the punches designed as the sport suit with the probes recording the power of the punch and the system transmitting the signals from the probes to the recording unit and light-and-sound indicator. The surface of the skin-tight suit is covered with the armors divided into the hit areas for assessing the significance of the hit based on weight coefficients. The external surface of the hit areas is equipped with hollow flexible tube for assessing the power of the punch. The tube is filled with medium. One end of the tube is plugged, and the opposite end contains the probe for measuring the power of the punch transferred through the medium inside the tube. The body of the probe is located outside the hit area. The system transmitting the signals from the probes to the recording unit consists of the receiver of the punches, the transducer and summation unit. The signal transmitted depends on the power of the punch, the weight coefficient and the number of the punches. The recording unit is equipped with light-and-sound indicator, electronic recorder and memory storage. One output of the receiver is connected to light-and-sound indicator, while another output is connected to the memory storage via electronic recorder.


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"