Просмотр информации о документе
Название:
«Хибні друзі перекладача» в науково-технічних текстах та особливості їх перекладу з англійської мови на українську
Коллекция:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
15.12.2014
Сводная информация по документу:
Купрієнко, Ю.В. «Хибні друзі перекладача» в науково-технічних текстах та особливості їх перекладу з англійської мови на українську [Текст] / Купрієнко Ю.В., Сторчило Т.В. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №28 - НТУ "ХПИ", 2011. - ISBN 2078-7812
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Особливістю сучасної науки є надбання англійської мови статусу світової наукової і технічної літератури. У результаті, переклад науково- технічної літератури з англійської на українську мову вимагає від перекладача високого рівня кваліфікації, включаючи знання лексичних, граматичних та стилістичних особливостей науково-технічних текстів.

Особенностью современной науки является то, что английский язык приобрел статус мировой научной и технической литературы. В результате, перевод научно-технической литературы с английского на украинский язык требует от переводчика высокого уровня квалификации, включая знание лексических, грамматических и стилистических особенностей научно-технических текстов.

The peculiar feature of modern science is an acquisition of English language the status of world scientific and technical literature. As a result, the translation of scientific and technical literature from English into Ukrainian demands from the translator a high-skill level including the knowledge of lexical, grammatical and stylistic features of scientific and technical texts.


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"