Просмотр информации о документе
Название:
Безвипалювані периклазовуглецеві матеріали підвищеної стійкості до окиснення
Коллекция:
Автореферати » Кандидатські
Кафедра:
Издатель:
СПДФО Ізрайлєв Є.М.
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
автореферат
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
08.12.2014
Сводная информация по документу:
Безвипалювані периклазовуглецеві матеріали підвищеної стійкості до окиснення [Текст] / Борисенко О.М. // Автореферати : Кандидатські - СПДФО Ізрайлєв Є.М., 2011.
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Дисертацію присвячено розробці складів мас та технології імпортозаміюючих безвипалюваних периклазовуглецевих вогнетривів на термореактивному зв'язуючому з високими фізико-механічними властивостями та підвищеною стійкістю до окиснення і дії шлаків за рахунок використання в технології елементів золь-гель процесу та Al антиоксиданту. Вивчено будову та проведено тетраедрацію системи Mg – О – С – Al. Досліджено вплив модифікаторів на експлуатаційні характеристики безвипалюваних периклазовуглецевих вогнетривів на рідких фенолформальдегідних смолах різного виробництва. Встановлено, що використання модифікованої фенолформальдегідної смоли дозволяє одержати безвипалювані периклазовуглецеві матеріали з підвищеною міцністю не тільки на плавленому, але й на спеченому периклазі з підвищенням експлуатаційних характеристик. Досліджено вплив модифікаторів на шлакостійкість периклазовуглецевих матеріалів. Встановлено синтез карбіду кремнію в процесі експлуатації периклазовуглецевих вогнетривів, що з одного боку підвищує міцність матеріалу в результаті самоармування матриці вуглецевої зв'язки наночастинками карбіду кремнію, а з іншого боку синтезований наноразмірний B-SiС може служити антиоксидантом, сприяючи підвищенню стійкості до окиснення розроблених периклазовуглецевих матеріалів. Розроблено склади мас та технологічну схему безвипалюваних перикла-зовуглецевих вогнетривів на модифікованій фенолформальдегідній смолі.

Диссертация посвящена разработке составов масс и технологии импортозамещающих безобжиговых периклазоуглеродистых огнеупоров на термореактивном связующем с высокими физико-механическими свойствами и повышенной стойкостью к окислению и действию шлаков при использовании в технологи элементов золь-гель процесса и антиоксиданта Al. Исследовано строение и проведена тетраэдрация системы Mg – O – С – Al. Установлен процесс взаимодействия модификаторов с фенолформальдегидной смолой и предложен механизм синтеза карбида кремния. Элементо-органическое соединение в процессе карбонизации фенолформальдегидной смолы встраивается в резитную структуру, которая образуется при карбонизации смолы, и образует химические связи Si-С, что и является прообразом будущего тетраэдра SiC, который синтезируется в нанореакторе, которым являются пустоты резитной структуры.

absent


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"