Просмотр информации о документе
Название:
Біостійкі безбіоцидні фасадні керамічні матеріали
Коллекция:
Автореферати » Кандидатські
Авторы:
Кафедра:
Издатель:
«МОДЕЛІСТ» ФО-П Миронов М.В.
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
автореферат
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
28.11.2014
Сводная информация по документу:
Біостійкі безбіоцидні фасадні керамічні матеріали [Текст] / Коц Л.С. // Автореферати : Кандидатські - «МОДЕЛІСТ» ФО-П Миронов М.В., 2014.
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Дисертацію присвячено розробці складів мас і технологічних параметрів виготовлення біостійкої фасадної кераміки, яка не містить токсичних біоцидних компонентів, а також створенню методології дослідження стійкості фасадних продуктів до біологічного ураження. Системними дослідженнями властивостей, які обумовлюють поведінку фасадних матеріалів при експлуатації в умовах вологого клімату, обґрунтовано критерії прогнозної оцінки їх біостійкості та створено лабораторну методику для експрес-тестування  фасадних продуктів.

На основі сформульованих принципів отримання біостійкої фасадної кераміки з використанням композицій системи Na2O–K2O–СаO–MgO–Al2O3–SiO2 розроблено безбіоцидні щільноспечені матеріали, які не піддаються ураженню біоагентами. Комплекс високих експлуатаційних  властивостей  отриманої фасадної кераміки забезпечується за рахунок формування фаз, стійких до дії природних кліматичних чинників та досягнення максимального ступеня спікання матеріалу.

Диссертация посвящена разработке составов масс и технологических параметров получения биостойкой безбиоцидной фасадной керамики и созданию эффективной методологии оценки биостойкости фасадных продуктов. На основе системных исследований свойств, определяющих поведение фасадных материалов при эксплуатации в условиях влажного климата, обоснованы критерии прогнозной оценки их биостойкости и создана лабораторная методика для экспресс-тестирования фасадных продуктов.

The thesis deals with the development of mass composition manufacturing for bioresistant facade ceramics production, which does not contain toxic biocide components. It also provides the research methodology development concerning the facade products resistance to biological affection. By using the systematic research of factors impacting facade materials exploitation under humid climate conditions the thesis elaborates the criteria for the fore-casting evaluation of its biological stability. It also develops experimental method-ology for facade products express-analysis. Basing on the formulated principles to obtain bio-resistant façade ceramics using the compositions of system Na2O–K2O–СаO–MgO–Al2O3–SiO2 the non-biocide strong sintered facade ceramics obtained that are resistant to bio-agent affection. The complex of highly exploited characteristics of facade ceramics are pro-vided with the help of maximum degree of sintering process and faze-formation which are resistant to climate factors.


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"