Просмотр информации о документе
Название:
81157 Спосіб екстреного гальмування транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією
Коллекция:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
25.02.2014
Сводная информация по документу:
Самородов, В.Б. 81157 Спосіб екстреного гальмування транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією [Текст] / Самородов В.Б., Бондаренко А.І., Єпіфанов В.В. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2013.
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Спосіб екстреного гальмування транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією включає натиснення на педаль гальма, при кінематичному відриві трансмісії від двигуна внутрішнього згоряння, швидкого регулювання гідронасоса, шляхом зменшення його робочого об'єму від максимального значення, що відповідає параметру регулювання е1=1, до нульового з подальшим збільшення його робочого об'єму від нульового до максимального значення, що відповідає параметру регулювання e1=-1. При цьому відбувається автоматичне регулювання робочого об'єму гідромотора від деякого значення до максимального, після досягнення якого здійснюють автоматичне регулювання гідронасоса, шляхом зменшення його робочого об'єму від максимального до нульового, в разі повної зупинки транспортного засобу, або зменшення робочого об'єму гідронасоса до деякого значення, відповідного дійсній швидкості руху транспортного засобу в процесі гальмування.

Способ экстренного торможения транспортного средства с гидрообъемно-механической трансмиссией включает нажатие на педаль тормоза, при кинематическом отрыве трансмиссии от двигателя внутреннего сгорания, быстрой регулировке гидронасоса, уменьшении его рабочего объема от максимального значения, соответствующего параметра регулирования е1 = 1, к нулевому с последующим увеличением его рабочего объема от нулевого до максимального значения, что соответствует параметру регулирования e1 = -1. При этом происходит автоматическая регулировка рабочего объема гидромотора от некоторого значения до максимального, по достижении которого осуществляют автоматическое регулирование гидронасоса, уменьшение его рабочего объема от максимального до нулевого, в случае полной остановки транспортного средства, или уменьшение рабочего объема гидронасоса до некоторого значения, соответствующего действительной скорости движения транспортного средства в процессе торможения.

A method for emergency braking a vehicle with a hydraulic displacement transmission includes pressing a brake pedal at kinematic separation of a transmission from an internal combustion engine, quick adjustment of a hydraulic pump, reducing its displacement from the maximum value of the corresponding parameter of adjustment e1 = 1 to the zero value followed an increase of its displacement from zero to maximum value that corresponds to adjustment parameter e1 = -1. Thus there is automatic adjustment of displacement of a hydraulic motor from some value to the maximum value, upon reaching which automatic adjustment of the hydraulic pump is carried out, reducing its displacement from maximum to zero, and in the case of complete stop of the vehicle or reduction of displacement of the hydraulic pump to some value corresponding to the actual speed of the vehicle during braking.


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"