Просмотр информации о документе
Название:
Дослідження вимог нормативних документів щодо якості ґрунтів в україні та країнах ЄС
Коллекция:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Сучасні технології в машинобудуванні
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2078-7499
Вид документа:
стаття
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
27.11.2013
Сводная информация по документу:
Залога, В.О. Дослідження вимог нормативних документів щодо якості ґрунтів в україні та країнах ЄС [Текст] / Залога В.О., Івченко О.В., Удод Н.М. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Сучасні технології в машинобудуванні №7 - НТУ "ХПИ", 2012. - ISBN 2078-7499
Постоянная ссылка:
Аннотация:

На основі кваліметричного методу оцінювання проведено порівняльний аналіз вимог українських і європейських нормативних документів щодо управління якістю ґрунтів. Це дозволило зробити висновок що ступінь сумісності вимог нормативних документів України та Європи щодо якості ґрунтів визначається згідно шкали «бажаності», як «Задовільний».

На основе квалиметрического метода оценки проведен сравнительный анализ требований украинских и европейских нормативных документов относительно управления качеством почв. Это позволило сделать вывод о том, что степень совместимости требований нормативных документов Украины и Европы относительно качества почв определенный согласно шкалы «желательности», как «Удовлетворительный»

absent


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"