Просмотр информации о документе
Название:
Configuration of factories and technical processes: which role plays knowledge modelling?
Коллекция:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Сучасні технології в машинобудуванні
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2078-7499
Вид документа:
стаття
Язык документа:
англійська
Добавлен в архив:
26.11.2013
Сводная информация по документу:
Landherr, M. Configuration of factories and technical processes: which role plays knowledge modelling? [Текст] / Landherr M., Constantinescu C.C. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Сучасні технології в машинобудуванні №6 - НТУ "ХПИ", 2011. - ISBN 2078-7499
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Стаття представляє наші перші дослідницькі кроки, що переслідують ціль розвитку методології для побудови конфігурації, що ґрунтується на банку знань, підприємства й промислових процесів. Звернено увагу на необхідність впровадження вперше розглянутого комплексного завдання конфігурації баз знань як високоефективної технології. Аналіз необхідних умов проілюстрований мотиваційним сценарієм, що походить з аналізу реальної інформації, взаємозв'язків технологій і їхньої пристосовності для перекомпонування виробничих потужностей. Статтю завершує вибір підходящих до застосування технологій і дорожня карта майбутньої активності.

Статья представляет наши первые исследовательские шаги, преследующие цель развития методологии для построения основывающейся на банке знаний конфигурации предприятия и промышленных процессов. Обращено внимание на необходимость внедрения впервые рассматриваемой комплексной задачи конфигурации баз знаний как высокоэффективной технологии. Анализ необходимых условий проиллюстрирован мотивационным сценарием, вытекающим из анализа реальной информации, взаимосвязей технологий и их приспособляемости для перекомпоновки производственных мощностей. Статью завершает выбор подходящих к применению технологий и дорожная карта будущей активности

The paper presents our first research steps aiming at the development of a methodology for knowledge-based configuration of factories and technical processes


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"