Просмотр информации о документе
Название:
Change drivers and adaptation of automotive manufacturing
Коллекция:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Сучасні технології в машинобудуванні
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2078-7499
Вид документа:
стаття
Язык документа:
англійська
Добавлен в архив:
26.11.2013
Сводная информация по документу:
Loeffler, C. Change drivers and adaptation of automotive manufacturing [Текст] / Loeffler C., Westkaemper E., Unger K. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Сучасні технології в машинобудуванні №6 - НТУ "ХПИ", 2011. - ISBN 2078-7499
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Зміни спонукують виробників до безперервної адаптації своїх підприємств. Заводським підрозділам, які в стані пристосуватися й організуватися відповідально викликам нестабільного зовнішнього середовища, важливо захищати конкурентоспроможність. Зміни викликів, обумовлені ринковою конкуренцією товарів і виробників, і їхній вплив на технологічні сегменти й продуктивні можливості заводу, становлять особливий інтерес для завдань довгострокового стратегічного планування. У цій статті представле- ний метод планування й оптимізації для систематичного структурного планування. Він передбачає синхронізацію удосконалень продукції й самого виробництва для одержання оптимальної економічної ефективності.

Изменения побуждают производителей к непрерывной адаптации своих предприятий. Заводским подразделениям, которые в состоянии приспособиться и организоваться соответственно вызовам нестабильной внешней среды, важно защищать конкурентоспособность. Изменения вызовов, обусловленные рыночной конкуренцией товаров и производителей, и их влияние на технологические сегменты и производительные возможности завода, представляют особый интерес для задач долгосрочного стратегического планирования. В этой статье представлен метод планирования и оптимизации для систематического структурного планирования. Он предусматривает синхронизацию усовершенствований продукции и самого производства для получения оптимальной экономической эффективности.

absent


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"