Просмотр информации о документе
Название:
A framework supporting concurrent ‘product family and manufacturing system’ synthesis decision making
Коллекция:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Сучасні технології в машинобудуванні
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2078-7499
Вид документа:
стаття
Язык документа:
англійська
Добавлен в архив:
26.11.2013
Сводная информация по документу:
Francalanza, E. A framework supporting concurrent ‘product family and manufacturing system’ synthesis decision making [Текст] / Francalanza E., Borg J.C., Constantinescu C.C. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Сучасні технології в машинобудуванні №6 - НТУ "ХПИ", 2011. - ISBN 2078-7499
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Ця стаття представляє систему поглядів з випереджальним і обґрунтованим змістовним забезпеченням прийняття зацікавленими сторонами рішення про концептуальний синтез, що підтримує як конструювання лінійки товарів, так і планування виробництва. Переслідується мета підтримки відповідних зацікавлених сторін головним чином шляхом забезпечення інформованості результатом вибору на етапах життєвого циклу як виробничої системи, так і товару. Підтримувана базами знань підтримка також забезпечується у формі рекомендацій з використання виробничих ресурсів і рекомендацій, що допомагають уникнути несподіваних наслідків рішення. Ця система поглядів використана як основа для розвитку базованого на комп'ютерних можливостях інтелектного інструментарію, що підтримує конкурентне проектування виробничої системи й лінійки товарів.

Эта статья представляет систему взглядов с опережающим и обоснованным содержательным обеспечением принятия заинтересованными сторонами решения о концептуальном синтезе, поддерживающем как конструирование линейки товаров, так и планирование производства. Преследуются цели поддержки соответствующих заинтересованных сторон главным образом путем обеспечения осведомленности результатом выбора на этапах жизненного цикла как производственной системы, так и товара. Поддерживаемая базами знаний поддержка также обеспечивается в форме рекомендаций по использованию производственных ресурсов и рекомендаций, помогаю- щих избежать неожиданных последствий решения. Эта система взглядов использована как основа для развития базирующегося на компьютерных возможностях интеллектного инструментария, который поддерживает конкурентное проектирование производственной системы и линейки товаров.

absent


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"