Просмотр информации о документе
Название:
3D simulation of diamond grinding process by finite element method
Коллекция:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Сучасні технології в машинобудуванні
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2078-7499
Вид документа:
стаття
Язык документа:
англійська
Добавлен в архив:
26.11.2013
Сводная информация по документу:
Mamalis, A.G. 3D simulation of diamond grinding process by finite element method [Текст] / Mamalis A.G., Grabchenko A.I., Fedorovich V.A., Kundrak J., Babenko A.E. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Сучасні технології в машинобудуванні №6 - НТУ "ХПИ", 2011. - ISBN 2078-7499
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Процес виготовлення алмазних кругів на органічних зв'язках відрізняється високою трудомісткістю і низькою продуктивністю праці, високим рівнем витрати дорогих алмазних зерен і, як наслідок, високою собівартістю подальшого процесу експлуатації алмазного круга. Існує потреба в підвищенні надійності та якості алмазно-абразивного інструменту, без чого нераціонально їх застосування у виробництві. Виробництво алмазно-абразивного інструменту базується на обґрунтованому поєднанні фізичних та технологічних закономірностей процесу спікання алмазоносного шару. На даний момент немає науково обґрунтованих рекомендацій щодо вибору раціональної комбінації сил різання, марки зерна, зернистості круга і його концентрація з фізико- механічними властивостями зв'язки. Метою даного дослідження є визначення оптимального поєднання властивостей алмазних зерен і зв'язки, при якому забезпечується утримання алмазних зерен та їх цілісність. Процесу виготовлення алмазного круга передують теоретичні дослідження процесу спікання з використанням 3D-моделювання напружено-деформованого стану алмазоносного шару

Процесс изготовления алмазных кругов на органических связках отличается высокой трудоемкостью и низкой производительностью труда, высоким уровнем расхода дорогостоящих алмазных зерен и, как следствие, высокой себестоимостью дальнейшего процесса эксплуатации алмазного круга. Необходимо повышение надежности и качества алмазно-абразивного инструмента, без чего нерационально их применение в производстве. Производство алмазно-абразивного инструмента базируется на обоснованном сочетании физических и технологических закономерностей процесса спекания алмазоносного слоя. На данный момент нет научно обоснованных рекомендаций по выбору рациональной комбинации сил резания, марки зерна, зернистости круга и его концентрация с физико-механическими свойствами связки. Целью данного исследования является определение оптимального сочетания прочностных свойств алмазных зерен и связки, при котором обеспечивается удержание алмазных зерен и их целостность. Процессу изготовления алмазного круга предшествует теоретические исследование процесса спекания с использованием 3D-моделирования напряженно-деформированного состояния алмазоносного слоя.

absent


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"