Просмотр информации о документе
Название:
The effect of tool-wear on cutting temperature
Коллекция:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Різання та інструмент в технологічних системах
Авторы:
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2078-7405
Вид документа:
стаття
Язык документа:
англійська
Добавлен в архив:
25.11.2013
Сводная информация по документу:
The effect of tool-wear on cutting temperature [Текст] / Molnar V. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Різання та інструмент в технологічних системах №79 - НТУ "ХПИ", 2011. - ISBN 2078-7405
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Точність виробництва відіграє важливу роль у сучасній промисловості. Не тільки провідні галузі світової промисловості, але й інші відповідають вимогам, які дозволять компанії вийти на новий рівень прибутку, виробничих процесів й якісних показників виробництва виробів. Стаття представляє деякі результати експериментальної обробки, які подають інформацію про температуру й зношування інструментів, обмірювані в процесі обробки аустенітної корозійностійкої сталі. Результати порівнювались з результатами моделювання методом кінцевих елементів (FEM). Можна сказати, що вимір максимальної температури стружковідділення дозволяє прогнозувати зношування інструмента, за допомогою FEM можна одержати адекватне керівництво для обробки, у випадку точного планування моделі.

Точность производства играет важную роль в современной промышленности. Не только ведущие отрасли мировой промышленности, но и другие отвечают требованиям, которые позволят компании выйти на новый уровень прибыли, производственных процессов и качественных показателей производства изделий. Статья представляет некоторые результаты экспериментальной обработки, которые дают информацию о температуре и износе инструментов, измеренные в процессе обработки аустенитной коррозионностойкой стали. Результаты сравнивались с результатами моделирования методом конечных элементов (FEM). Можно сказать, что измерение максимальной температуры стружкоотделения позволяет прогнозировать износ инструмента, с помощью FEM можно получить адекватное руководство для обработки, в случае точного планирования модели.

Precision manufacturing plays an important role in modern manufacturing. Not only leading industry branches of the world but any other meet the profit requirements that encourage companies to think over their manufacturing processes and quality indicators of the produced components. The paper introduces some results of a machining experiment which gave information about temperature and toolwear measured during turning of austenitic corrosion resistant steel. The results were compared with the results of a finite element modeling (FEM). It can be stated that measuring maximum temperature of the leaving chip is able to predict tool-wear and FEM can give a usable guide to cutting phenomena in case of exact model planning.


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"