Кандидатські

Показаны документы с 61 по 75, всего найдено 896

Автореферати »
Визначення електрофізичних параметрів електролітичних заземлюючих пристроїв пересувних електроустановок в піщаних ґрунтах
   2013
Автореферати »
Визначення захисних властивостей металевих екранів технічних засобів від впливу сильних електричних полів
   2013
Автореферати »
Визначення зони стійкої роботи двигуна з ротором, що котиться, на основі об'ємного чисельного моделювання електромагнітних процесів
   2015
Автореферати »
Визначення особливостей і раціональних умов алмазно-іскрового шліфування твердих сплавів з нанорозмірних зерен монокарбіду вольфраму
   2011
Автореферати »
Визначення профілю циліндричного рефлектора, що дозволяє розподіляти відбиті промені за заданим законом
   2004
Автореферати »
Визначення раціональних параметрів лезової обробки субмікрокристалічних металів для збереження початкових властивостей заготовок
   2010
Автореферати »
Визначення раціональних характеристик алмазних кругів шляхом 3D моделювання процесів їх виготовлення і шліфування надтвердих матеріалів
   2004
Автореферати »
Визначення термонапруженого стану покрить при високотемпературному напиленні
   1998
Автореферати »
Визначення форми масивних соленоїдів та електродів, що забезпечують заданий розподіл електромагнітного поля
   2010
Автореферати »
Визначення характеристик газотурбінних двигунів та установок в експлуатаційних умовах на основі математичного моделювання
   2008
Автореферати »
Випадкові коливання та прогнозування безвідмовності рам візків вагонів електропоїздів
   2006
Автореферати »
Високодисперсні кремнеземисті порошки для стоматологічних пластмас
   2002
Автореферати »
Високопродуктивні спеціалізовані комп’ютерні засоби обробки інформації на основі системи числення в залишкових класах
   2010
Автореферати »
Високоточні дозуючі пристрої з часовим розподілом складових дози для фасовочних систем
   2004
Автореферати »
Вихрострумовий дефектоскоп з компенсацією впливу стану поверхні феромагнітних металовиробів
   2013

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"