Всеукраїнська науково-практична Internet- конференція «Актуальні проблеми управління економічним розвитком»

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 21

Міжнародні конференції »
Визначення перспективних тенденцій показників розвитку наукоємних виробництв
   2014
Міжнародні конференції »
Використання економетрічних моделей в економічному аналізі
;    2014
Міжнародні конференції »
Деякі аспекти діяльності банківської системи України
;    2014
Міжнародні конференції »
Использование коэффициента динамичности для сравнения экономического развития
   2014
Міжнародні конференції »
Концептуальні засади економічної безпеки
   2014
Міжнародні конференції »
Методическое обоснование факторов экономической эффективности деятельности предприятия в современных условиях
   2014
Міжнародні конференції »
Методичні аспекти проблеми оптимального формування парку сільськогосподарських машин в сучасних умовах
   2014
Міжнародні конференції »
Методичні основи побудови механізму управління економічною безпекою підприємства
;    2014
Міжнародні конференції »
Облік податку на прибуток
   2014
Міжнародні конференції »
Огляд нормативно-правової бази державного регулювання сталим розвитком країни
   2014
Міжнародні конференції »
Основные направления использования аутсорсинга в управлении инновациями в организации
   2014
Міжнародні конференції »
Особенности составления консолидированной финансовой отчетности по НП(С)БУ 2
   2014
Міжнародні конференції »
Оцінка та підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства
   2014
Міжнародні конференції »
Пакети прикладних програм економічної сфери
;    2014
Міжнародні конференції »
Переваги та недоліки матричного методу в діяльності страхової компанії
   2014

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"