Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності.

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 29

Міжнародні конференції »
Аналіз використання основних засобів на підприємстві для підвищення ефективності виробництва
   2009
Міжнародні конференції »
Аналіз деяких проблемних аспектів застосування пільги з податку на прибуток у поліграфічній діяльності
;    2009
Міжнародні конференції »
Аналіз ефективності капітальних інвестицій з урахуванням ризикованості проекту
   2009
Міжнародні конференції »
Аналіз тенденцій здійснення угод в області злиття й поглинання в період економічної кризи
   2009
Міжнародні конференції »
Варіанти формування інформаційних моделей процесу матеріального забезпечення підприємства
   2009
Міжнародні конференції »
Визначення поняття економічної стійкості підприємства
   2009
Міжнародні конференції »
Використання можливостей фонду оплати праці для підвищення продуктивності праці на підприємстві
   2009
Міжнародні конференції »
До питання про інноваційний потенціал підприємств
   2009
Міжнародні конференції »
Конкурентоспроможність промислової продукції як один з крітеріїв економічного розвитку України
   2009
Міжнародні конференції »
Контроль якості аудиту
   2009
Міжнародні конференції »
Об’єктивна необхідність управління системою грошових потоків підприємства
   2009
Міжнародні конференції »
Оптимізація оподаткування розрахунків з оплати праці в сучасних умовах розвитку ринкових відносин
   2009
Міжнародні конференції »
Особенности перехода на международные стандарты финансовой отчетности
   2009
Міжнародні конференції »
Особливості зарубіжних систем оподаткування, порівняння з українською системою
   2009
Міжнародні конференції »
Особливості організації казначейського виконання місцевих бюджетів
   2009

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"