Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 3. Україна у міжнародних економічних інтеграційних процесах.

Показаны документы с 1 по 12, всего найдено 12

Міжнародні конференції »
Аналіз переваг та недоліків економічної інтеграції України в ЄЕП
;    2009
Міжнародні конференції »
Глобализация науки и образования: проблемы и перспективы
; ;    2009
Міжнародні конференції »
Дослідження географічної структури зовнішньої торгівлі послугами Чернівецької області
   2009
Міжнародні конференції »
Особенности процесса интеллектуализации экономики
   2009
Міжнародні конференції »
Підвищення привабливості компанії за допомогою методу бенчмаркінг
; ;    2009
Міжнародні конференції »
Пути привлечения международных инвестиций в экономику Украины
;    2009
Міжнародні конференції »
Развитие рыночной конъюнктуры в условиях глобализации мировой экономики
;    2009
Міжнародні конференції »
Розвиток експортно-імпортної стратегії діяльності підприємтсва в сучасних умовах господарювання
;    2009
Міжнародні конференції »
Специфіка інформаційної праці та її роль в усуненні ринкової невизначеності в процесі інтеграції України в міжнародну економіку
;    2009
Міжнародні конференції »
Сучасний стан та перспективи розвитку розрахунково-клірингових операцій у міжнародній та вітчизняній фінансовій системі
   2009
Міжнародні конференції »
Уточнение понятия «Стратегия» как экономической категории
; ;    2009
Міжнародні конференції »
Факторы, определяющие ассортимент экспортной продукции предприятия кондитерской отрасли
;    2009

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"