Наука і освіта – запорука розвитку

Показаны документы с 31 по 41, всего найдено 41

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Проблеми організації обліку операцій із заробітної плати та шляхи їх вирішення
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Проблеми сучасного стану та перспективи розвитку інформаційних систем бухгалтерського обліку на підприємствах Україні
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Проблеми та перспективи використання електронного цифрового підпису в Україні
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Проблемні питання організації роботи працівників, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Розвиток аудиту в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Розвиток та проблеми використання платіжної системи VISA INTERNATIONAL в Україні
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Роль внутреннего аудита при обеспечении экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Роль організації бухгалтерського обліку в системі удосконалення прийняття управлінських рішень
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Сучасні питання організації та обліку кредиторської заборгованості
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Удосконалення системи аудиту виробничих запасів підприємства
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Удосконалення системи внутрішнього контролю оплати праці на рівні підприємства
;    2013

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"