Актуальні проблеми управління

Показаны документы с 1 по 14, всего найдено 14

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Аналіз світового досвіду маркетингової діяльності авіакомпаній
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Аналіз сучасних інтегрованих систем управління підприємством
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Визнання та оцінка витрат інноваційної діяльності згідно МСФЗ
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Внутренний маркетинг в деятельности сервисных компаний
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Вплив фінансової кризи на економічну безпеку держави
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Методичний підхід до визначення сутності поняття «фінансова результативність» з позиції управління запасами
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Напрями підвищення результативності державного програмування в контексті досвіду проведення Євро-2012
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Напрямки удосконалення управління основними засобами у закладах охорони здоров’я
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Облік витрат на закордонне відрядження для участі менеджера туристичного підприємства у рекламно-інформаційному турі
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Оценка эфективности капиталовложений на рынке электронной коммерции
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Підготовка управлінського рішення з урахуванням гнучкості підприємства
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Розвиток аутсорсингу в Україні
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Розробка і впровадження ефективної системи управління затратами як засіб підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Сутність поняття "санація" в системі антикризового управління підприємством
;    2013

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"