Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти — №43 за 2015 год

Показаны документы с 31 по 45, всего найдено 48

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Проблема личностного самоопределения в современном обществе
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Проблема соотношения естественнонаучной и гуманитарной парадигм в психологии
; ;    2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Професійна етика як складова професійної культури майбутніх педагогів
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Професійна підготовка вчителів іноземних мов в контексті модернізації вищої освіти в чеській республіці
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Психолого-педагогические предикторы тревожных состояний среди студенческой молодежи - идентификация проблемы
; ;    2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Психолого-педагогічний супровід міжкультурної адаптації студентів-іноземців у країні навчання
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Реалізація компетентнісного підходу в умовах внутрішньофірмової підготовки персоналу
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Розвиток педагогічної майстерності у майбутніх викладачів в умовах навчання в магістратурі
;    2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Роль інтонаційної виразності у професійному мовленні викладача
;    2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Роль самостоятельной работы в формировании профессиональной компетентности у студентов педагогических специальностей
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Роль циклу психолого-педагогічних дисциплін у системі підготовки майбутнього інженера
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Соціально-гуманітарні дисципліни в системі підготовки майбутніх фахівців технічної гаузі
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Філософія географії в формуванні професійної та соціокультурної ідентичності
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Філософія педагогічної майстерності І.А. Зязюна
   2015

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"