Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти — №43 за 2015 год

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 48

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Contemporary concept of multicultural education
;    2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Teacher’s pedagogical culture as an integral part of organizational culture development of teaching staff in vocational and technical educational institution
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Взаємозв’язки законів педагогічної творчості зі специфікою формування інноваційної культури майбутнього фахівця
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Взаимодействие социальных и семантических структур
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Визначення виробничих функцій, типових задач діяльності та професійних умінь вчителя на основі предметно-функціонального підходу
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Використання елементів проблемності під час організації педагогічної практики студентів з етою формування дослідницьких умінь майбутніх учителів іноземної мови
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Виховний потенціал соціально-гуманітарних дисциплін у становленні національносвідомої особистості майбутнього інженера
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Вплив засвоєння математичних понять на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Дослідження рівня готовності до професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Ідеї неперевної педагогічної освіти у наукових поглядах О.Г. Мороза
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Інтернаціоналізація та глобалізація як ключові чинники міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Критерії та рівні сформованості професійної спрямованості студентівтехнічних внз в процесі вивчення інженерної графіки
;    2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Методологія педагогічної діяльності викладача як чинник впливу на самоорганізацію самостійної роботи майбутніх інженерів
;    2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Мистецтво – шлях до педагогічної культури викладача вищого навчального закладу
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
О методологической культуре современного педагога
   2015

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"