Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти — №42 за 2015 год

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 51

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Адаптивність управління освітнім процесом у творчості І.А. Зязюна
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Безальтернативність педагогіки добра
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Безперервність освіти – нова філософія освітньої діяльності
;    2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Визначення педагогічних умов формування корпоративної культури у вищому технічному навчальному закладі
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Використання візуалізації та інфографіки в навчанні декоративно-ужитковому мистецтву
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Використання елементів проблемності під час організації педагогічної практики студентів з метою формування дослідницьких умінь майбутніх учителів іноземної мови
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Дефіцитарна суб’єктність студентів як проблема сучасної вищої освіти (за роботою І.А.Зязюна «свобода діяльності суб’єктів учіння у цілепокладанні громадянської активності»)
;    2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Досвід формування готовності до професійного самовизначення спортсменів після закінчення спортивної кар’єри у вищому навчальному закладі
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Забезпечення професійної мобільності майбутніх учителів економіки
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Забезпечення самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи ресурсами інтернету
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Ідеї педагогіки добра у творчій спадщині Івана Зязюна (1938–2014 рр.)
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Інноваційний контекст комунікативної освіти студентів вузів
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Інноваційні технології формування професійного мислення інженера-механіка як засіб розвитку цілісної творчої особистості майбутнього фахівця
   2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Інтерактивна технологія вимірювання домінуючого типу організаційної культури університету
;    2015
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Інтерактивні методики навчання у ВНЗ
   2015

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"