Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти — №40 за 2014 год

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 43

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Активизация самостоятельной работи студентов в процессе обучения
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Бібліотека ВНЗ як джерело розповсюдження інформаційної грамотності
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Взаємодія класичних та інноваційних методів навчання як фактор особистісного розвитку майбутнього фахівця
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Вибір професії як підґрунтя для формування структури діяльності сучасного фахівця економічного профілю
;    2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Гендерні відмінності емоційного вигорання працівників call-центрів
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Динаміка адаптації студентів психологів
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Діагностика професійно важливих якостей керівника вищого військового навчального закладу
;    2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Закономірність та специфіка формування професійно-особистісного іміджу майбутніх інженерів-механіків
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Исследование гендерных различий в управленческой деятельности
;    2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Исследование гендерных различий в управленческой деятельности
;    2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Інформаційні технології навчання у вищій школі
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Кар’єрні домагання як основа професійного самовизначення студентів технічних спеціальностей вищого навчального закладу
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Лідерство – важливий аспект сучасного суспільства
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Лідерський аспект педагогічної діяльності викладача при викладанні іноземної мови
   2014
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Лідерський потенціал як вагома складова особистісно-значущих якостей студентської молоді
;    2014

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"