Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти — №34 за 2013 год

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 31

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Використання інноваційних методик навчання ґете- інституту у формуванні іншомовної компетенції майбутніх економістів
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Використання медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Виявлення психологічних аспектів понять конкуренція та конкурентноздатність в умовах професійного ставлення майбутніх економістів
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Гуманітарна складова підготовки студентів до командної діяльності
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Дидактичні аспекти ефективної взаємодії студентів на семінарському занятті
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Діагностика рівня сформованості базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Духовность технического творчества
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Застосування освітнього порталу для забезпечення професійної освіти у ВНЗ
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Застосування проектних технологій у процесі формування професійних знань та вмінь майбутніх робітників
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Інформаційна безпека як складова інформаційної культури студентів
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Інформаційно-освітній портал як засіб професійної підготовки майбутнього вчителя технологій
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Качественные перемены в организации обучения и воспитания иностранных студентов на факультете международного образования НТУ "ХПИ"
; ;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Мотивація як компонент змісту навчання іноземній мові
;    2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Навчання у ВНЗ як фактор розвитку професійної ідентичності студента
   2013
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Особенности формирования интеллектуальной элиты в современном социуме
   2013

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"