Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти — №32 за 2012 год

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 39

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Активізація пізнавальної самостійної діяльності студентів під час навчання за допомогою інформаційних технологій
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Асертивність особистості як основа успішної міжособистісної взаємодії у діяльності майбутніх фaхівців
;    2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Використання соціальних сервісів у професійній підготовці майбутніх учителів технологій
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Деякі аспекти становлення фахівця вищої кваліфікації
;    2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
До питання про мультимедійні технології
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Духовность элиты как условие социального прогресса
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Електронні засоби навчального призначення: характеристика та вимоги
;    2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Защитные механизмы личности как психологический феномен
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Зміст і структура професійних компетенцій молодших спеціалістів електротехнічного профілю
;    2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Інноваційні технології в екологічній освіті майбутніх фахівців переробної харчової промисловості в аграрному коледжі
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Інформаційно-комунікативна компетентність викладача
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Комунікативна компетентність курсантів ВНЗ МВС України
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Навички ефективного лідерства
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Наочне використання традиційної символіки у навчальному процесі реставраторів: на прикладі дукачів
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Національна культура в естетичному вихованні молоді
   2012

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"