Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти — №30 за 2012 год

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 56

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Актуальність розробки системи управління базою даних для пошуку та виплати коштів пільговому контингенту населення України
;    2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Акцентуации характера, как фактор девиантного поведения подростков
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Анализ взаимосвязи и взаимозависимости понятий «менеджер» и «лидер» в контексте развития отрасли управления в современном украинском обществе
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Використання комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання в освітньому процесі вищої школи
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Вільне програмне забезпечення в освіті як формування конкурентоспроможного та законослухняного майбутнього фахівця
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
ВУЗ как центральное звено в системе непрерывного образования педагогов
;    2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Гендерні особливості психічного вигорання у педагогів середньої школи
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Генезис підготовки фахівця-дизайнера
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Гуманітарне середовище формування майбутньої технічної еліти України
;    2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Діяльність викладача при вивченні фундаментальних дисциплін
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Дослідження емоційного вигоряння в професійній діяльності журналіста
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Духовність педагога в системі філософії його професійної культури
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Командна робота у професійній діяльності менеджерів
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Методологічні і дидактичні принципи викладання медичної (клінічної) психології та роль специфічної персонології педагога вищої школи
   2012
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Нові інформаційні технології у викладанні іноземних мов
   2012

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"