Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти — №29 за 2011 год

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 40

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Differentiation - principles and practices
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Internet resources for computer-assisted learning of the humanities
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Використання електронних підручників у процесі вивчення електрорадіотехнічних дисциплін учнями ПТНЗ
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Використання засобів телекомунікацій у проектній діяльності учнів ПТНЗ
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Використання моніторингу для контролю проектної діяльності
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Використання ресурсів інтернет у підготовці майбутнього вчителя
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Вплив характеру взаємовідносин між сторонами конфлікту на його динаміку
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Гендерні аспекти міжособистісних відносин студентської молоді
;    2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Дослідження взаємозв’язку між комунікативними уміннями підлітків та спілкуванням у соціальних мережах
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Екологічна ситуація країни – відображення екологічної культури суспільства
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Ефективність застосування засобів проектування комп’ютерно орієнтованих технологій навчання у ПТНЗ
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Коррупционность – антисоциальная тенденция цивилизованного общества
;    2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Креативность как компонент самоактуализации личности
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія науково-технічних термінів та труднощі їх перекладу
;    2011

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"