Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти — №28 за 2010 год

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 86

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
«Хибні друзі перекладача» в науково-технічних текстах та особливості їх перекладу з англійської мови на українську
;    2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Features of proposed system for electronic learning at universities
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Prime cost estimate for the purposes of controlling
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
А як у нас?
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Актуальность акмеологическго подхода к формированию конкурентоспособности будущего
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Аналіз дефініцій «формування», «професійна компетентність», «математичне моделювання»
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Англійська мова професійного спілкування як елемент фахової компетенції інженера
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Артистизм як елемент педагогічної майстерності
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Взаємозв’язок комунікативних, організаторських та лідерських здібностей у майбутніх психологів
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Виховання громадянської відповідальності в початковій школі США
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Виховання студентів в процесі викладання курсу загальної фізики на прикладах життя та діяльності видатних українських вчених
;    2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Влияние зарубежного кинематографа на развитие детей
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Влияние качественного уровня образовательной среды на профессионализм выпускников высших технических учебных заведений
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Востребованность психолога в современном мире
;    2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Вплив реклами в засобах масової інформації на дітей
   2010

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"