Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти — №26 за 2010 год

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 40

Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Salutogenesis – an important condition for the development of a humanistic elite
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
The influence of the mining unions over the employees’ socio-economical conditions in the JIU valley
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Theories regarding the establishment and function of the family
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Вивчення державного устрою країни молодшими школярами в США
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Впровадження інформаційних технологій при вивченні дисциплін фізико-математичного циклу в педагогічному ВУЗі
;    2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Дидактичнi проблеми застосування iнформацiйних технологiй навчання у ващих навчальних закладах
;    2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Дослідження структури цінностей та уявленнь про майбутнє у старшокласників
;    2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Духовна культура особистості вчителя у просторі культур
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Использование обучающих программ в подготовке будущих специалистов
; ; ;    2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Кадровая политика национальных предприятий-особенности, роль и место в процессах инновационной деятельности
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Культура самовиховання особистості
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Культурологічні аспекти підготовки майбутніх фахівців
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Модель формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Мотивационная направленность студентов высших технических учебных заведений
;    2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Набуття професійних компетентностей у студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів
   2010

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"