Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами — №2 за 2016 год

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 25

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Modified moving-average method in problems of short-term forecasting of technical and economic indicators in high-technology enterprises
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
The integration models of procurement management of hybrid projects in development of project-oriented enterprises
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання методів ситуаційного аналізу в управлінні проектами з врахуванням сезонності виробництва
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження поглинаючих станів системи за допомогою марківських ланцюгів та фундаментальної матриці
; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Жизненный цикл проекта лизинга морского судна судовладельца и фрахтователя
   2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Застосування методів логістики і проектного менеджменту для побудови Моделі управління бізнес-процесами в мережі
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Класифікація та комплексна цінність стану торгово-розважальних центрів: проектно-орієнтований підхід
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Когнітивне моделювання як метод якісного аналізу ризиків ІТ-проектів
   2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Концепція реформування медичної галузі з використанням проектного підходу
   2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Моделирование организационных структур управления инвестиционными строительными проектами
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Моделі та методи безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем: методологічний підхід
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Модель підтримки прийняття рішення в проектах захисту складних об‘єктів потенційної небезпеки
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Модель формирования портфеля проектов международной деятельности вуза
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Науково-методичні засади управління конфігурацією проектів пожежогасіння
; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Принятие решений при реализации IT-проектов на основе имитационного моделирования
; ;    2016

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"