Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами — №1 за 2016 год

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 21

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Energy project management system: benefits, principles and risks
   2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Model and method for synthesis of project management methodology with fuzzy input data
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ подходов к управлению рисками проектов разработки сложной техники
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Загальні механізми формування системи цитування наукових статей
; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Застосування проектно-орієнтованого підходу в управлінні інноваційною діяльністю
   2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Информационная технология синтеза и анализа функциональных моделей интерактивных регламентов
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Індикативна модель відхилень в проектах
   2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Інформаційна технологія визначення комплексного показника якості при виконанні маршрутної поїздки в проектах міського пасажирського транспорту
; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Концептуальна модель життєвого циклу програми
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методика выбора эффективных моделей реализации проектов перепрофилирования зданий
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Модель системи менеджменту якості верстатобудівного підприємства
; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Моніторинг та оптимізація витрат в процесі управління державними програмами та проектами
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Нелинейная динамика развития организаций
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Особенности жизненного цикла лечебных проектов
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Планування процесів забезпечення якості у великих та географічно розподілених гібридних ІТ-проектах
;    2016

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"