Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами — №2 за 2015 год

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 37

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Diversification of market for the ukrainian gas turbine building as a key factor of production stabilization in the modern context
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ проектов создания кластеров в рекреационном секторе Николаевской области
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз підходів ДО проактивного управління в контексті їх застосування при реалізації проектів і програм АПК
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аутсорсинг управления ресурсами медицинских учреждений
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
База даних і знань для планування проектів захисту рослин обприскуванням
; ; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання системи збалансованих показників для оцінювання вмінь працівників комунікаційної системи підприємств
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Виявлення ризиків в інноваційних програмах розвитку металургійного підприємства
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние заказчика на распределение трудовых ресурсов ИТ-проекта
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Застосування методу перехресної соціометричної оцінки до визначення креативності команди проекту
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Ідентифікація ризиків як етап якісного аналізу ризиків інвестиційного проекту
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Інноваційна складова сучасного територіального розвитку
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Інструментарій багатовимірного моделювання оцінки потенціалу розвитку регіону
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Конвергенція параметрів систем при формуванні методологій управління проектами
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методологічні засади управління ініціалізацією проектів і програм розвитку агропромислових підприємств
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методы решения задач управления проектами технического развития сельскохозяйственных товаропроизводителей
; ; ; ;    2015

 


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"