Автореферати

Показаны документы с 61 по 75, всего найдено 1 029

Автореферати »
Вибір параметрів ефективних засобів блискавкозахисту електроенергетичних об'єктів за допомогою моделювання електрофізичних процесів
   2016
Автореферати »
Вибір раціональних параметрів системи комбінованого збудження високомоментних вентильних двигунів
   2005
Автореферати »
Вибір раціональної конструкції високовольтних імпульсних конденсаторів з послідовним з'єднанням груп секцій
   2008
Автореферати »
Вибір та обгрунтування параметрів паливної апаратури автотракторних дизелів при інтенсифікації вприскування
   2002
Автореферати »
Вибір та обґрунтування параметрів сумішоутворення та згоряння в швидкохідному дизелі, який працює на альтернативному паливі
   2004
Автореферати »
Визначення впливу теплоізоляції камери згоряння на показники роботи ДВЗ
   2014
Автореферати »
Визначення граничних значень опору заземлення повітряних ліній електропередавання з використанням методу імітаційного моделювання
   2014
Автореферати »
Визначення електрофізичних параметрів електролітичних заземлюючих пристроїв пересувних електроустановок в піщаних ґрунтах
   2013
Автореферати »
Визначення захисних властивостей металевих екранів технічних засобів від впливу сильних електричних полів
   2013
Автореферати »
Визначення зони стійкої роботи двигуна з ротором, що котиться, на основі об'ємного чисельного моделювання електромагнітних процесів
   2015
Автореферати »
Визначення особливостей і раціональних умов алмазно-іскрового шліфування твердих сплавів з нанорозмірних зерен монокарбіду вольфраму
   2011
Автореферати »
Визначення профілю циліндричного рефлектора, що дозволяє розподіляти відбиті промені за заданим законом
   2004
Автореферати »
Визначення раціональних параметрів лезової обробки субмікрокристалічних металів для збереження початкових властивостей заготовок
   2010
Автореферати »
Визначення раціональних характеристик алмазних кругів шляхом 3D моделювання процесів їх виготовлення і шліфування надтвердих матеріалів
   2004
Автореферати »
Визначення термонапруженого стану покрить при високотемпературному напиленні
   1998

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"