Автореферати

Показаны документы с 16 по 30, всего найдено 1 029

Автореферати »
Активація поверхні відпрацьованих оксидних рутенійово-титанових анодів
   2006
Автореферати »
Активізація інноваційно-інвестиційних процесів енергозбереження на підприємствах централізованого теплопостачання
   2012
Автореферати »
Активне гасіння вібрацій в пластинчастих елементах конструкцій із ортотропного матеріалу
   2009
Автореферати »
Аналіз динаміки робочого процесу намотувальних верстатів з урахуванням розсіяння енергії
   2012
Автореферати »
Аналіз ефективності кріоконсервування клітинних суспензій з постійною та змінною швидкістю охолодження
   2009
Автореферати »
Аналіз конструкційної міцності складених тонкостінних конструкцій з болтовим з’єднанням елементів
   2016
Автореферати »
Аналіз контактної взаємодії складнопрофільних елементів машинобудівних конструкцій з кінематично спряженими поверхнями
   2011
Автореферати »
Аналіз параметрів динамічних процесів у віброударних машинах зі змінними масово-жорсткісними характеристиками
   2016
Автореферати »
Аналіз перехідних процесів в геометрично змінюваних конструкціях на основі методу скінчених елементів
   2002
Автореферати »
Аналіз процесів видавлювання в умовах тривимірної течії металу
   2011
Автореферати »
Аналіз процесів заморожування дріжджоподібних грибів Sacharomyces cerevisiae з урахуванням розкиду умов охолодження в зразку
   2009
Автореферати »
Аналіз та синтез електромеханічних систем зі спостерігачами стану
   2005
Автореферати »
Аналіз та синтез компонувань установчо-затискних пристосувань багатопозиційних агрегатованих технологічних систем
   2006
Автореферати »
Анодні процеси на золоті в галогенідно-сульфатних розчинах
   2001
Автореферати »
Анодні процеси на оксидах неблагородних металів в електрохімічному синтезі неорганічних речовин
   2007

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"